یکشنبه , 6 خرداد 1403 - 7:18 بعد از ظهر

حروف الفبا به ترتیب | شعر، جدول و آموزش

یادگیری حروف الفبا برای کودکان موضوعی جذاب و چالش برانگیز است. آموزش الفبا را کودکان در سنین ابتدای فرا می گیرند. پس بهتر است که، والدین و مربیان عزیز این آموزش را همراه با بازی و سرگرمی انجام دهند. تا حس لذت یادگیری از همان ابتدا در کودک تقویت شود. در این زمینه با استفاده از جدول الفبا و شعر همراه با تصویرهای جذاب باعث می شود که کودک به آموزش علاقه بیشتری نشان دهد و شما نیز از این روش بهره ببرید.

در ابتدا تعداد و ترتیب حروف است که در آموزش اهمیت دارد. تعداد این حروف در زبان های مختلف متفاوت است. حروف الفبای فارسی 32 حرف می باشد که از الفبای عربی گرقته شده با این تفاوت که در الفبای عربی چهار حروف وجود ندارد. این حروف شامل: ( گ، چ، پ، ژ ) می باشد.

حروف الفبا به ترتیب

1- آ که الف خوانده می شود.

2- ب

3- پ

4- ت

5- ث

6- ج که جیم خوانده می شود.

7- چ

8- ح

9- خ

حروف الفبا به ترتیب

10- د که دال خوانده می شود.

11- ذ که ذال خوانده می شود.

12- ر

13- ز

14- ژ

15- س که سین خوانده می شود.

16- ش که شین خوانده می شود.

17- ص که صاد خوانده می شود.

18-٫ ض که ضاد خوانده می شود.

19- ط که طا خوانده می شود.

20- ظ که ظا خوانده می شود.

آموزش الفبا همراه جدول و شعر

21- ع که عین خوانده می شود.

22- غ که غین خوانده می شود.

23- ف

24- ق که قاف خوانده می شود.

25- ک که کاف خوانده می شود.

26- گ که گاف خوانده می شود.

27- ل که لام خوانده می شود.

28- م که میم خوانده می شود.

29- ن که نون خوانده می شود.

30- و که واو خوانده می شود.

31- ه که ها خوانده می شود.

32- ی که یا خوانده می شود.

آموزش الفبا با شعر

آموزش الفبای فارسی همرا با شعر

آ مثل آب و آفتاب

همیشه اول میام قد بلندی دارم کلاه قشنگی دارم

ا مثل کتاب و مداد

صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد

*********************

ب مثل تاب و قلب

ب آخر هستم

بچه‌ی خوب می دونه

نقطه دارم یه دونه

نقطه‌ی من پایینه

بـ مثل باغ و بابا

بـ غیر آخرم هستم

اوّل و وسط که بیام به حرف بعد می چسبم

********************

پ مثل سوپ و توپ

درست شبیه ب هستم

سه نقطه گرد و کوچک پایین پام گذاشتم

پ مثل پاییز و پیاز

پ غیر آخر هستم

اوّل و وسط که بیام به حرف بعد می چسبم

********************

ت مثل توت و سوت

اسمت چیه ؟  ب هستی            نه  نه  نه ( ت ) هستم

من  ( ت  )   آخر   هستم            بر  روی   خط   نشستم

تــ مثل توپ و تنگ

تــ غیر آخرم من

دوست ت آخرم من

ما هر دو یک صداییم

رفیق با وفاییم

********************

ث مثل مثلث و ثلث

ما هستیم دو برادر غیرآخر و آخر

دو شکل داریم، بچه ها سه نقطه داریم بالا

ث مثل ثلث آخر با نمره های بهتر

ثـ غیر آخر منم سه نقطه هست رو سرم

با سین و صاد هم صدام اما یه شکل جدام

به جز آخر همه جا، جای منه بچه ها

********************

ج مثل جوراب و برنج

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

جـ مثل جیب و جوجه

من جـ غیر آخرم

کوچکم و لاغرم

هیچ وقت آخر نمیام

جاهای دیگه میام

ببین یه نقطه دارم

زیر سرم می‌ذارم

********************

چ مثل پارچ و قارچ

چون که چ آخره

جاش همیشه آخره

اونم سه نقطه داره

توی دلش می‌ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

چ هستم و چ هستم

آموزش الفبا با شعر

ح مثل حوله،حُباب حیاط وحوض پرآب

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستیم از آن ها جدا هستیم

هیچ نقطه ای نیست با ما نه در پایین ،نه در بالا

می گوییم ای بچّه ها کشیده است این صدا

اوّل حوله هستیم تویِ صبحانه هستیم

در آخر صبح هستیم در آخر صلح هستیم

********************

خ مثل خوبی،خدا خندیدن بچّه ها

خـ غیر آخر                    خ آخر

ما دونفربرادر                 غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده        صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا           یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم             وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ                 نشستیم آخر یخ

********************

د مثل دشت ودریا درخت سبزوزیبا

خوب می‌دونید بچه ها
تو جدول الفبا

تنها نشسته هستم
کمر شکسته هستم

د هست صدام همیشه
کشیده هم نمیشه

کی دست من رو دیده
به روی خط کشیده

با اینکه خیلی تنهام
ولی دوست بچه هام

********************

ذ مثل ذرّت شاد بازی کاکل وباد

چه شکل خوبی دارم                           چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم                            از ان جدا هستم

شکل من هست خمیده                      صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم                             کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال                    در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است                   روی سرم خفته است

امده ام در لذّت                                در لذیذ و در ذرّت

********************

ر مثل رنگین کمان هفت تاکمان توی آن

گاهی بالا  گاهی پایین                 بر     روی    خط     نشستم

قدری   خمیده   هستم                فعال   و   پر      کار    هستم

هر    جا    صدایم    بیاد                حاضر   در    آن    جا    هستم

اوّل     وسط   یا   آ خر                  فقط این شکلی ( ر ) هستم

مثل   یک  روز   روشن                  در     مرغ    و   دریا    هستم

یک  رودخانه  پر  از  رنگ                 با        بچّه های          زرنگ

در   درس های مدرسه                  حروف   و    عکس     قشنگ

**************************************

ز مثل زنبورو زاغ زَنبَق زیبای باغ

اسمت چیه ؟(ر) هستی؟         نه نه نه (ز) هستم

نمی بینی نقطه ای                   بالای سر گذاشتم

پس بدانید (ز) هستم                 فقط یک شکلی هستم

هر جا صدایم بیاید                     آن جا من حاضر هستم

مثل آخر سرباز                          یا آخر جا نماز

اوٌل زیبا و  زرد                            وسط آزاد  هستم

قدری خمیده هستم                 بالای خط نشستم

با شش صدای زیبا                   هر جا بخوانید هستم

      ********************************

ژ مثل ژاله برگل هدیه ی گل به بلبل

شکل سرسره دارم

در سر سه نقطه دارم

در همه جا می آیم

کشیده است صدایم

اول ژله هستم

وسط رژه هستم

آمده ام در پژمان

در ژاکت ودر مژگان

آموزش الفبای فارسی

س مثل سایه ی بید ستاره های سپید

ما هستیم دو برادر
غیر آخر و آخر

ما، شکل شانه داریم
سه تا دندان داریم

در داس و سبد هستیم
وسط اسد هستیم.

سبد سبد گل یاس
گلهای تویی کلاس

من اومدم بچه ها
به شهرک الفبا

نگاه کنید به اینجا
دارم دو شکل زیبا

س س س هستم
من س آخر هستم

همیشه آخر هستم
دندونه هام

ردیفه مساوی و چند دقیقه
دارم سه تا دندونه

بچه‌ی خوب می‌دونه
دوستم ســ غیره.

هیچ وقت نمیاد آخر
دنباله‌اش رو خطه

به حرف بعد می‌چسبه
اونم داره دندونه

یه دونه دونه سه دونه
حالا من و می‌شناسی؟

کدوم نشونه هستم؟
س هستم و س هستم
س هستم و س هستم

سبد سبد گل یاس
بچه‌ی زرنگ کلاس
نگاه کنید
من من آخر هستم
همیشه آخر هستم
دوستم غیره
هیچ وقت نمیاد آخر.

    *********

ش مثل شش تاشب تاب سه تابیدار سه تاخواب

ش ش ش، ش هستم یه حرفِ خوشگل هستم

توی شهر الفبا کنار سین نشستم

با شادی و با خنده می یام اوّل شنبه

با شور و شوق کوشش می یام آخر ورزش

آی بچه ی بازیگوش در خواندن درس بکوش

توی روز و توی شب بنویس تو مشق شب

شکر خدای دانا که داده (شـ ش) به ماها

********************

ص مثل صبح و صدف صد تا صدف توی صف 

ما دو برادر غیر آخر و آخر

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

آموزش الفبا همراه با شعر و جدول

ض مثل ضَربه‌ای سخت که زد تبر بردرخت

«ضـ» چسبان اول مانند ضبط صوت

«ـضـ» چسبان میانی مانند فضانورد

«ـض» چسبان پایانی مانند نبض

«ض» ناچسبان پایانی مانند حوض

      ****************

ط مثل طوق اردک طوطی سبزو کوچک

بچّه هامن(طا) هستم

با(تـ ت)همصداهستم

یک شکل دارم بچّه ها

می آیم در همه جا

در هر کجا بیایم

با همین شکل می آیم

در سر نقطه ندارم

کشیده نیست صدایم

من هستم وسط سطل

در خط وطوطی وطبل

**********

ع مثل عیـد وعــمو عروسک کوچولو

(عـ)عين غير آخرهستم                       اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببين در عاقل                                 در مزرعه و عادل            

( ﻌ )من عِين وسط هستم                      باز كرده ام،دو دستم                        

در وسط مي نشينم                              دست دوستي مي گيرم 

در شعر وبعد نگاه كن                         شكل مرا پيدا كن

 ( ﻊ )عين آخر چسبانم                        من دوستي مهربانم           

درآخر مي نشينم                                دست دوستي مي گيرم

مرا ببين در بَع بَع                              در موقع و مربّع

(ع)آخر تنهايم                                   تنها تنها مي آيم

آمده ام،در شروع                               نشسته ام در طلوع

******************************

غ مثل غاز وغنچه هردوتا توی باغچه

غـ ، ـغـ ، ـغ، غ

ما چهار تا برادر       وسط و غیر آخر

هم تنهاییم، هم چسبان    مهربان و خندان

با «ق» همصدا هستیم        از شکلش، جدا هستیم

اول غنچه هستیم     وسط جغد هستیم

میام من آخر تیغ      میشینم آخر باغ

********************

ف مثل فَوّاره ها در آفتاب زیبا

فـ غیر آخر منم

گردی دارم رو تنم

اول، وسط نه آخر

جای منه تاج سر

دستم رو خط کشیده است

رنگم کمی پریده است

نقطه دارم یدونه

این و یادت بمونه

جونم بگه براتون

از اون دوستم باهاتون

دوستم ف آخره

تو همه حرفا سره

آخر میاد همیشه

کشیده هم نمی شه

اونم یک نقطه داره

بالا سرش می ذاره

********

ق مثل قمری وقو قاصدک قصّه گو

با گردي اوّلم كاسه ای هست بر تنم

از حروف فارسیم د و نقطه بالا سرم

در آخر اجاق ميام آخر هر اتاق ميام

در قايق و در قاشق با دو تا شكلم ميام

*********************

ک مثل کوه پربرف کاج وکلاغ پرحرف

کـ غیر آخر ک آخر

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک

*********

گ مثل گل یا گلاب گردش گل هادر آب

تو جدول الفبا

نگاه کنید بچه ها

گـ غیر آخر منم

دوست گ آخر منم

ای بچه ی مهربون

این و همیشه بدون

به جز آخر همه جا

جای منه بچه ها

گ هست صدام همیشه

کشیده هم نمی شه

دستم رو خط درازه

شکلم قشنگ و نازه
یادت باشه همیشه

گ بی سرکش نمی شه

بالا سرم دو سرکش

یادت نره زود بکش

دوستم که گ آخره

جاش همیشه آخره

اونم دو سرکش داره

بالا سرش می ذاره

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟
گ هستم و گ هستم

گ هستم و گ هستم

*************

ل مثل لک لک خواب زیر لَحاف مهتاب

لـ غیر آخر ل آخر

امروز چتری در دست دارم

می خواهم آن را بر سر گذارم

آن دسته ی چتر شبیه ل است

آن را گرفتم امروز در دست

ل مثل لبخند ل آخر فیل

مادر دارد در دست زنبیل

************

م مثل موج وماهی چه ماهی سیاهی

مـ غیر آخر م آخر

اسمت چیه چی هستی کدوم نشانه هستی

چرا این شکلی هستی کمر خمیده هستی

م م م (م ) هستم من م آخر هستم

آخر اسم پرچم بدون غم نشستم

در شهرک الفبا دارم دو شکل زیبا

من مـ غیر آخر اول و وسط هستم

مادر می آید با سام در دستش دارد بادام

مداد و میز و نیمکت این شکل مـ روی خط

به حرف بعد از خودش حتما باید بچسبد

آموزش الفبا با شعر و جدول

 

ن مثل نورو نوروز گل داده نرگس امروز

اسمت چیه ؟ چی هستی ؟
کدام نشانه هستی ؟
ن ن ن ن هستم
شکل یه کاسه هستم
نقطه ای گرد و کوچک
بالای سر گذاشتم
اوّ ل و آخر نان
آمده ام نشستم
با ( نـ ) غیر آخرم
اوّل و وسط هستم
نمک نمک نمکدان
قند و بذار تو قندان

************

و مثل وقت ورزش صبح قشنگ ونرمش

چه کاره و چه کاره؟

او اومده دوباره؟

کی گفته من او هستم؟

بدون که من و هستم

او نکنی صدایم

چون که ز او جدایم

تو جدول الفبا

هستم همیشه تنها

بچه ی خوب و باهوش

به حرف من بده گوش
چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

همیشه به فکر خویشم

هیچ وقت عوض نمی شم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

و هستم و و هستم

و هستم و و هستم

*********

ه مثل هوهوی باد هوای پاک وآزاد

ای بچه‌های باهوش

به حرف ما بدین گوش

ما همگی هـ هستیم

کنار هم نشستیم

من هـ غیر آخرم

با همه یار و یاورم

*******

ی مثل یاس زیبا درآخر الفبا

چه کاره و چه کاره؟

ای اومده دوباره؟

کی گفته من ای هستم؟

بدون که من ی هستم

من یـ غیر آخرم

دوست ی آخرم

به جز آخر همه جا

جای منه بچه‌ها

نقطه دارم دو دونه

این و یادت بمونه

دوستم ی آخره

با همه کس یاوره

آخر می‌آد همیشه

به غیر این نمی شه

نه هیچ نقطه‌ای داره

نه دست رو خط می ذاره

ما دوتایی بچه ها

دو شکل داریم یک صدا

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

ی هستم و ی هستم

ی هستم و ی هستم

یـ غیر آخر ی آخر

آموزش الفبا با جدول

 

آموزش الفبا با جدول

 

آموزش الفبا با جدول

 

 

آموزش الفبا با جدول

مطلب پیشنهادی

نحوه محاسبه محیط مساحت مثلث + شکل و مثال

نحوه محاسبه محیط مساحت مثلث + شکل و مثال

محیط: به زبان ساده، دور تا دور هر شکلی محیط آن است. در توضیحی جامع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *